2013. 03. szám

A tartalomból:
Gondolatok az élelmiszer-gazdasági szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségérőlAz agrártermelés értékesítési láncai Magyarországon és Erdélyben 1945 előttKözjavak, szövetkezetMagyar szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárfinanszírozásbanA szövetkezet átalakulása befektetői tulajdonú társasággá – elkerülhetetlen jövő?A géphasználati együttműködések, avagy a „virtuális üzemek” elmélete és gyakorlata a magyar mezőgazdaságbanA magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján • A termelői szervezetek szövetkezeti rendszerben betöltött szerepe • Kulcs a „gazdasághoz” vagy a gazdagsághoz? • Tapasztalatok a termékpályás szövetkezetek gyakorlatából a Csabai Raktárszövetkezetnél • Tapasztalatok a termékpályás szövetkezetek gyakorlatából a Balatonboglári Pinceszövetkezetnél • Beszámoló a Gazdálkodás Baráti Köre és a Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága által rendezett konferenciáról • Elősző

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

2013. 01. szám

A tartalomból:
Kiútkeresés az agrárinnovációbanA magyar vidékfejlesztés mozgástere 2013 utánA versenyképesség és szociális kohézió kapcsolata az Európai Unióban (2007–2013)Osztalékfizetési politika a különböző méretű mezőgazdasági vállalkozásoknálA fedezeti szint érzékenységvizsgálata kereskedőházas finanszírozási struktúrában ga-bonatermények példáján keresztül • Huszár Tibor „Erdei Ferenc – Politikai életrajz” című könyvéről • Beszámoló a Gazdálkodás Baráti Köre és Szerkesztőbizottsága tanácskozásáról • Dr. Bíró Ferenc (1928–2012) – Egy másik világ embere volt

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

2012. 05. szám

A tartalomból:
Nyertes és vesztes gazdaságok MagyarországonA mezőgazdasági vállalkozások vagyon- és tőkestruktúrájának tendenciái, a kapcsolódó sajátosságok kezelésének szükségességeAdalékok a megújuló energiaforrásokra alapozott projektek fenntarthatósági értékeléséhezA kiskereskedelmi árak elemzése néhány édesvízi haltermék hazai piacánAz uniós iskolatej- és iskolagyümölcs-program tapasztalatai Magyarországon • A Wekerle Tervről földhözragadt agrárnézőpontból • A CO2-adó bevezetésének várható hatása Magyarországon • A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai – könyvismertető • Egyenes út – meredek pálya: Dimény Imre akadémikust köszöntötte az MTA Agrártudományok Osztálya • Az agrár-közgazdaságtan és a bioökonómia: a 28. Nemzetközi Agrárközgazdasági Konferencia tapasztalatai • A lengyel agrárközgazdászok (SERiA) XIX. éves találkozója és konferenciája

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

2012. 04. szám

A tartalomból:
Tisztelt Olvasó! • A MAGYAR ÉLELMISZER-GAZDASÁG 2011. ÉVI HELYZETE • I. AGRÁRGAZDASÁG • 1. Az agrárgazdaság nemzetgazdasági szerepe, gazdaságstruktúrája és integrációi • 2. Az ágazatban felhasznált, illetve rendelkezésre álló erőforrások • 3. A mezőgazdasági termelés és felvásárlás alakulása • 4. Erdő- és vadgazdálkodás, halászat • 5. Pénzügyi és vagyoni helyzet alakulása a mező- és erdőgazdasági vállalkozásokban • II. ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS, KERESKEDELEM, BIOENERGIA • 6. Az élelmiszeripar helyzete, szerkezete • 7. Az agrárkereskedelem alakulása • 8. Bioenergia-termelés • III. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS • 9. Az Európai Unió mezőgazdasága • 10. Magyarország és az EU mezőgazdasági mutatói • MELLÉKLETEK

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése