Gazdálkodás Baráti Köre és a Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága által
2016. április 22-én szervezett

A HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE (MÚLT/JELEN/JÖVŐ) A HAZAI ÉLELMISZER-GAZDASÁGBAN

című konferencia előadásai

Az előadások alapján készült tanulmányok olvashatók majd a folyóirat hasábjain.2015. 03. szám

A tartalomból:
A természeti erőforrások fenntarthatósága: mi van, ha nincs?A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjaiInnováció a szakképzésben, hatása az agrárszakképzésre • Az agrárszakképzésben: Szakmai innováció a gyakorlati oktatás és a termelés megteremtése érdekében • A nagygazdaságokban: „Minden falat magyar” – innovációval • A közepes gazdaságokban: Agrárinnováció a SOLUM Mezőgazdasági Részvénytársaságnál • A kisgazdaságokban: A Zöldség Farm 2008 Kft. bemutatása • Az élelmiszer-előállításban: Példák az innovációra a Soós Tészta Kft. gyakorlatából • Az élelmiszer-kereskedelemben: Példa az innovációra a Coop gyakorlatából • Jámbor Attila – Mizik Tamás (szerk.): Bevezetés a Közös Agrárpolitikába – könyvismertetés • A Gazdálkodás 2014. évi nívódíjainak átadása

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

2015. 01. szám

A tartalomból:
A kis (családi) gazdaságok helyzete az Európai Unióban A világ hústermelésének, kereskedelmének és fogyasztásának tendenciáiAz uniós intervenciós árszabályozás vizsgálata a hazai gabonapiaconHatékonyság és integráció a magyar mezőgazdaságban – Gondolatok Mészáros Sándor – Szabó Gábor vitaírásáhozGondolatok a termőföldről • Romány Pál köszöntése • A tudásátadás és gyarapítás szolgája: Nemessályi Zsolt • Könyv a „nemzet agrármérnökéről”: Izinger Pál életútja. Az uradalmak világából a XXI. századba • Burgerné Gimes Anna: Előadásaim

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

2014. 06. szám

A tartalomból:
Karácsony • Gondolatok az AKI 60 évéről • Tíz évvel a csatlakozás után: az új tagországok agrárteljesítményeiVersenyhelyzet-elemzés a magyarországi tejfeldolgozó szektorban„Ízlések és borok” – a csongrádi borok pozícionálásaEgészségtudatosabb élelmiszer-fogyasztás vizsgálata Zala megyében –A vállalkozások szerepe az egészségmegőrzésbenAz agrárgazdaság hatékonyságának néhány sajátos aspektusa • Beszámoló az Agrárgazdasági Kutató Intézet 60 éves jubileumi nemzetközi konferenciájáról • Beszámoló a lengyel agrárközgazdászok (SERiA) éves konferenciájáról • Csete Lászlót köszöntjük 85. születésnapja alkalmából • 70. születésnapján köszöntöttük dr. Szűcs Istvánt

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése