GAZDÁLKODÁS

AGRÁRÖKONÓMIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

TÁJÉKOZTATÓ ÉS TUDNIVALÓK A GAZDÁLKODÁSBAN MEGJELENTETÉSRE KÉSZÜLŐ KÉZIRATOKRÓL

A tanulmányok elbírálásánál figyelembe vett szempontok

Eredetiségi nyilatkozatSZERKESZTŐSÉG

Gazdálkodás Szerkesztősége
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel./Fax: 476-3295
E-mail: gazdalkodas@aki.gov.hu, gazdalkodas@agrarlapok.hu
www.gazdalkodas.hu, www.agrarlapok.hu
-----------
Megjelenik kéthavonta
-----------
KIADJA ÉS TERJESZTI:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet,
1223 Budapest, Park utca 2.
Felelős kiadó: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

Előfizetés:
Bőle Réka osztályvezető, NAKVI
Tel.: +361-362-8100
E-mail: info@agrarlapok.hu

TÁMOGATÓINK

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Agrárgazdasági Kutató Intézet