A GAZDÁLKODÁS SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

SZÉKELY CSABA

a Szerkesztőbizottság elnöke

KAPRONCZAI ISTVÁN

főszerkesztő

RIEGER LÁSZLÓ

felelős koordinátor

TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN

doktori iskolák koordinátora

BARANYAI ZSOLT

MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID

BORBÉLY CSABA

POÓR JUDIT

GODA PÁL

RÁKOS MÓNIKA

HEGYI JUDIT

SZABÓ G. GÁBOR

KÁPOSZTA JÓZSEF

SZALMÁNÉ CSETE MÁRIA

LAKNER ZOLTÁN

SZŰCS ISTVÁN

KEMÉNY GÁBOR

TÖRÖK ÁRON

A GAZDÁLKODÁS TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLETE

ALVINCZ JÓZSEF

MAGDA SÁNDOR

CSÁKI CSABA

NÁBRÁDI ANDRÁS

FERTŐ IMRE

PUPOS TIBOR

FORGÁCS CSABA

POPP JÓZSEF

JUHÁSZ ANIKÓ

SZŰCS ISTVÁN

LEHOTA JÓZSEF

UDOVECZ GÁBOR

A folyóirat előfizetése történhet:

1. készpénzátutalási megbízással
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park utca 2. "Gazdálkodás" jelöléssel.

2. átutalással (megrendelésére számlát küldünk)

Kéziratokat a szerkesztőségbe szíveskedjen küldeni, ahol a folyóirattal
kapcsolatban minden más kérdésben is szívesen állnak rendelkezésére.