A GAZDÁLKODÁS SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

SZÉKELY CSABA

a Szerkesztőbizottság elnöke, egyetemi tanár, Sopron

KAPRONCZAI ISTVÁN

főszerkesztő, c. egyetemi tanár,
Budapest

CSETE LÁSZLÓ

tiszteletbeli főszerkesztő, c. egyetemi tanár,
Budapest

RIEGER LÁSZLÓ

felelős koordinátor, c. egyetemi tanár,
Budapest

TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN

doktori iskolák koordinátora, egyetemi tanár,
Budapest

BORBÉLY CSABA

egyetemi docens,
Kaposvár

LAKNER ZOLTÁN

egyetemi tanár,
Budapest

FORGÁCS CSABA

egyetemi tanár,
Budapest

MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID

egyetemi docens,
Budapest

HEGYI JUDIT

egyetemi docens,
Mosonmagyaróvár

PUPOS TIBOR

egyetemi tanár,
Keszthely

KÁPOSZTA JÓZSEF

egyetemi docens,
Gödöllő

SZABÓ G. GÁBOR

tudományos főmunkatárs,
Budapest

SZŰCS ISTVÁN

egyetemi docens,
Debrecen


A GAZDÁLKODÁS TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLETE

ALVINCZ JÓZSEF

c. egyetemi tanár,

MAGDA SÁNDOR

egyetemi tanár,
Gyöngyös

CSÁKI CSABA

akadémikus, professor emeritus
Budapest

NÁBRÁDI ANDRÁS

egyetemi tanár,
Debrecen

FERTŐ IMRE

egyetemi tanár,
Budapest

POPP JÓZSEF

egyetemi tanár
Debrecen

JUHÁSZ ANIKÓ

főigazgató,
Budapest

SZŰCS ISTVÁN

egyetemi tanár,
Gödöllő

LEHOTA JÓZSEF

egyetemi tanár,
Gödöllő

UDOVECZ GÁBOR

egyetemi tanár,
Kaposvár

A folyóirat előfizetése történhet:

1. készpénzátutalási megbízással
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park utca 2. "Gazdálkodás" jelöléssel.

2. átutalással (megrendelésére számlát küldünk)
Kéziratokat a szerkesztőségbe szíveskedjen küldeni, ahol a folyóirattal
kapcsolatban minden más kérdésben is szívesen állnak rendelkezésére.